Usługi

 

Firma nasze oferuje usługi w zakresie:

 • Instalacja oprogramowania i sprzętu komputerowego - obejmuje usługi instalacji nowo zakupionego oprogramowania i sprzętu komputerowego na zlecenie klienta w naszej firmie. Instalacja oprogramowania i sprzętu komputerowego odbywa się w terminie uzgodnionym z klientem.
  Cena netto instalacji oprogramowania i sprzętu komputerowego- 120,00zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy plus zwrot kosztu dojazdu.
 • Wdrożenie i szkolenie obsługi oprogramowania - obejmuje usługę przeszkolenia w zakresie obsługi zakupionego oprogramowania wyprodukowanego w naszej firmie. Szkolenie odbywa się w terminie uzgodnionym z klientem.
  Cena netto wdrożenia i szkolenia - 120,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy plus zwrot kosztu dojazdu.
 • Serwis doraźny - obejmuje usługi serwisowe oprogramowania i sprzętu komputerowego na zlecenie klienta. Serwis doraźny odbywa się w terminie uzgodnionym z klientem.
  Cena netto serwisu doraźnego - 140,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy plus zwrot kosztu dojazdu.
 • Opieka informatyczna - usługa polegająca na regularnym przeglądzie i serwisowaniu oprogramowania i sprzętu komputerowego zakupionego w naszej firmie, wszystkie nasze usługi w ramach zryczałtowaniej opłaty miesięcznej. Opieka informatyczna odbywa się w terminie uzgodnionym z klientem zgodnie z podpisaną umową o opiekę informatyczną.
  Cena netto zgodnie z podpisaną umową.

 

Script logo